Bérlés

Köszönjük, hogy megtiszteli cégünket bizalmával és a TOKO autókölcsönzőt választja.

Bérlési szándékát az ügyfélszolgálatunkon, telefonon keresztül jelezheti. Munkatársunk rögzíti az igényét és elkészíti szükséges dokumentumokat, melyeket e-mailben el is küld Önnek. Időpont egyeztetés után az autót Budapest és Dunakeszi területén díjmentesen házhoz szállítjuk. 

Bérlési alapfeltételek:
 • Magányszemély esetén: Érvényes bérléshez szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, minimum egy éve szerzett jogosítvány
 • Céges bérlés esetén: Friss 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, bélyegző, és személyesen magára az aláíróra, aki személyét az okmányai bemutatásával igazolni tudja.
 • Minimum/maximum korhatár: betöltött 21 év / 70 év

Az általános bérleti és szerződési feltételeket ITT olvashatja.

A bérleti díj a bérlés kezdetekor fizetendő készpénzben a kaukcióval együtt. A kaukció értéke 50 000 Ft ami a bérleti idő lejárta után visszajár, amennyiben az autó állapota az átadáskor megállapított állapottal megegyezik.

Az autó az alábbi területeken korlátozás nélkül használható:
 • Az Európai Unió területe
 • Svájc
 • Szerbia
 • Montenegró
 • Bosznia Hercegovina

A gépjárművet csak a bérleti szerződében feltüntetett személy vagy személyek vezethetik. A gépjármű vezetője köteles betartani a külföldi és belföldi jogszabályokat, közlekedési és hatósági szabályokat, azok be nem tartásának következményeiért kizárólag a bérlő felel.

Alapvető kikötések:

Tilos a gépjárművet:

 • Másnak bérbe adni, kölcsönadni
 • Alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyás alatt álló személynek átadni
 • A gépjárművet vontatni, versenyezni vele
 • Vámköteles árukat törvényellenesen szállítani
 • Szállítható személyek számát meghaladóan személyeket szállítani
 • Az előírt súlyt meghaladóan terhelni
 • Állatot szállítani. Kutya, macsaka valamint egyéb házikedvenc szállítása csak mobil kenelben lehetséges
 • A gépjárművet a bérbeadó által megjelölt szervizén kívül mással szervizeltetni
 • Az előírt üzemanyagtól eltérő üzemanyagot bele tankolni és azzal működtetni
 • A járműbe beszerelt biztoságtechnikai berendezéseket kiszerelni, azok használatát mellőzni, üzemképtelenné tenni
Copyright (c) TOKO Autókölcsönző 2016. All rights reserved.